:
Falsafah


FALSAFAH PENDIDIKAN SRI AL-AMIN BANGI
Proses pendidikan yang berteraskan tauhid bagi membina dan melahirkan insan rabbani, berilmu, beriman dan berakhlak mulia serta berkemampuan membentuk diri, masyarakat, negara dan dunia sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran dan As-Sunnah melalui sistem pendidikan yang seimbang, bersepadu, menyeluruh dan berterusan.

NILAI BERSAMA SRI AL-AMIN BANGI

  • Qudwah Hasanah
  • Pelajar Sebagai Amanah
  • Kerjaya Sebagai Ibadah
  • Menuntut Ilmu Sebagai Jihad